Home
Integritas Vestra
Visie
Werkwijze
Vergunning
Nuttige links
Contact

Werkwijze

Voor aanvang van een opdracht wordt met u als opdrachtgever/samenwerkingspartner een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt als fundament voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt. 

Naast het onderzoeksrapport verzorgt Integritas Vestra, indien gewenst, een separaat adviesrapport.

Integritas Vestra respecteert de wensen van de opdrachtgever/samenwerkingspartner. Waarheidsvinding is daarbij het uitgangspunt. 

Top


Integritas Vestra (KvK-nummer 24427799) | info@integritasvestra.nl